Ochrana osobních údajů

Společnost MKR TRADING s.r.o. zpracovává osobní údaje, resp. šíří elektronické sdělení v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s ust. § 5 odst. 1 a odst. 2. ZOOÚ pro vnitřní potřebu společnosti (tvorba databáze zákazníků, věrnostní programy) a za účelem zasílání reklamních sdělení v rozsahu poskytnutých údajů zákazníky nebo potenciálními zákazníky (elektronická adresa nebo jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, budou-li tyto společnosti poskytnuty) a po nezbytnou dobu v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ, v případě zasílání obchodních sdělení dle ust. § 7 a n. ZSIS, resp. nabízení obchodu nebo služeb dle ust. § 5 odst. 5 ZOOÚ do doby, než bude zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem odmítnut souhlas, resp. vysloven nesouhlas s takovým zpracováním nebo využitím osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze vnitřními zdroji společnosti, zaměstnanci a též za použití elektronického systému společnosti. Příjemcem údajů je pouze společnost, případně subjekty provádějící doručování zásilek (pošta, el. pošta). Údaje budou zpracovávány v sídle společnosti. Údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Údaje nebudou předány do jiných států. Za účelem ochrany údajů přístup k údajům omezen technickými prostředky a umožněn tak pouze omezené skupině zaměstnanců společnosti. Společnost na vyžádání oprávněné osoby umožní přístup k osobním údajům, případně umožní opravu takového údaje, jakož i splní svou povinnost vyplývající z ust. § 21 ZOOÚ.

Zájemce o zasílání novinek zadáním emailové adresy a přihlášením se k odběru novinek za výše uvedených podmínek vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 odst. 2 ZSIS.

Použití souborů cookie

Tyto stránky používají cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci.
Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

Seznam cookies, které jsou využívány:

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session
__utma2This cookie keeps track of the number of times a visitor has been to the site pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit occurred. Google Analytics uses the information from this cookie to calculate things like Days and Visits to purchase.permanent
__utmb2__utmb is a Google Analytics cookie. It takes a timestamp of the exact moment in time when a visitor enters a site.session
__utmc2__utmc takes a timestamp of the exact moment in time when a visitor leaves a site.30 mins
__utmz2Keeps track of where the visitor came from, what search engine you used, what link you clicked on, what keyword you used, and where they were in the world when you accessed a website. This cookie is how Google Analytics knows to whom and to what source / medium / keyword to assign the credit for a Goal Conversion or an Ecommerce Transaction. 6 months